„Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”

Projekt realizowany na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

Zapraszamy do udziału w projekcie:

„Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”

przeznaczonym dla

Członków Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego i ościennych

  • w ramach projektu: wykłady i warsztaty z zakresu dietetyki i kosmetologii
  • czas trwania projektu: listopad 2022 – kwiecień 2023
  • spotkania raz w miesiącu w sobotę i niedzielę


MIEJSCE:

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Skromna 8, 20 – 704 Lublin


udział w projekcie jest bezpłatny!

uroczyste rozpoczęcie w sobotę 26.11

[ zobacz relację z wydarzenia! ]


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!


O PROJEKCIE:

Dział Nauki z przyjemnością informuje, że projekt „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką” złożony przez  dr inż. Monikę Michalak-Majewską w tegorocznej edycji konkursu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” otrzymał dofinansowanie w wysokości 51 717,00 zł.

Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. Jego celem jest wsparcie merytoryczne i praktyczne członkiń Kół Gospodyń Wiejskich działających na obszarze województwa lubelskiego w zakresie tematyki związanej z żywnością, zdrowiem i prawidłowym żywieniem w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Projekt realizowany będzie w formie wykładów i warsztatów w trybie weekendowym. Działaniami projektu zostanie objętych 60 uczestniczek.

Konkurs „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” jest ogłaszany corocznie.

Granty trwające maksymalnie do 24 miesięcy można otrzymać na:

1. realizację przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć naukowych oraz promocji nauki w kwocie od 20 000,00 zł do 1 000 000,00 zł,
2. realizację projektów polegających na utrzymaniu oraz opracowaniu i udostępnieniu w postaci elektronicznej  zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu naukowym w kwocie  od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł .

Łącznie uczelnia może złożyć corocznie 7 wniosków ( maksymalnie 5 w module promocji nauki oraz maksymalnie 2 w module zasobów bibliotecznych).

Wnioski przygotowywane są przy pomocy pracowników Działu Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy pracowników do aplikowania w nadchodzącym naborze w konkursie SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI (start: wiosna 2023), za pośrednictwem i przy pomocy pracowników Działu Nauki.


Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Umowa nr SONP/SP/549821/2022 z dnia 22.11.2022 r.
Skip to content